• Qalbu adalah Singgasana Allah
    Pusat kendali diri setiap manusia
    Landasan penampakkan Al Haq
    Ranah hamparan Kasih & RahmatNya

  • Iklan

Kuantum Sinergi 2 Baitullah

Qalbu adalah Singgasana Allah Pusat kendali diri setiap manusia Landasan penampakkan Al Haq Ranah hamparan kasih rahmatNya Ia adalah cerminan hakikatNya Mikroskop nilai keluhuranNya Wadah penampung kalamNya Jaring penangkap isyarat-isyaratNya Ia dianalogikan dengan cahaya Diurai dengan huruf-huruf Qur’ani Ia laksana, minyak dan lampu Dalam Misykat serta kaca menyala Ia mudah terbalik dan pongah, Qalbu yang … Baca lebih lanjut

E-Book Misteri di Tanah Suci

Banyak kejadiaan aneh yang dialami para jamaah haji dan umroh. Kejadian tersebut terkadang tidak bisa dijangkau oleh akal. Hal ini untuk menunjukkan kekuasaan Ilahi atas makhluk-Nya di muka bumi. E-book Gratis berjudul Misteri di Tanah Suci ini semoga bisa menambah keimanan kita dan mempertebal keyakinan terhadap Sang Kuasa. Silakan mendownload file pdf berikut ini :  … Baca lebih lanjut

Sejarah Haji

Haji secara bahasa berarti menuju ke suatu tempat. Namun secara syariat mengacu pada ziarah tahunan umat Islam ke Mekah dengan maksud tertentu untuk melakukan ritual keagamaan diwaktu tertentu pula sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Haji pertama kali disyariatkan oleh Allah pada masa Nabi lbrahim a.s. dan ia adalah Nabi yang dipercaya oleh Allah untuk … Baca lebih lanjut

Syarat & Rukun Haji

Syarat Haji Islam Baligh (dewasa) Aqil ( berakal ) Merdeka (bukan budak) Istitha’ah (mampu) Rukun Haji Ihram (niat) Wukuf di Arafah Thawaf Ifadhah Sa’i Cukur Tertib Wajib Haji Ihram yakni niat berhaji dari Miqot Mabit di Muzdalifah Mabit di Mina Melontar Jumroh Ula, Wustho dan Aqobah Thawaf Wada’ sumber: http://haji.depag.go.id